logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Zagrożenia - Europa Wschodnia

(kraje regionu: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Estonia, Gruzja, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Rosja – część europejska, Serbia, Ukraina)

Liczne przypadki zachorowań na choroby infekcyjne przenoszone drogą oddechową, pokarmową i płciową w większości krajów regionu, zwłaszcza w europejskiej części Rosji.
 


Choroby transmisyjne: przypadki kleszczowego zapalenia mózgu i boreliozy notowane w Rosji, na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Choroby przenoszone drogą pokarmową: powszechne występowanie WZW typu A i duru brzusznego.

Choroby przenoszone drogą oddechową: liczne zachorowania na gruźlicę (powyżej 100 przypadków/100 tys. mieszkańców). Notowane przypadki błonicy (Rosja, Ukraina, Białoruś).

Choroby przenoszone drogą płciową lub drogą kontaktu z zakażoną krwią: zakażenie wirusem HIV w populacji dorosłych 1-<5% w wielu krajach regionu, zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B szacowane na 2-7%, WZW typu C 1-2,4% lub wyższe (zwłaszcza w Rumunii).

Choroby odzwierzęce: notowane przypadki wścieklizny wśród ludzi.

Choroby przenoszone drogą kontaktu z zarażoną/zakażoną wodą lub ziemią: powszechne występowanie zarażeń robaczycami przewodu pokarmowego.