logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Zagrożenia - Europa Zachodnia

(kraje regionu: Andora, Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Irlandia Północna, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wieka Brytania, Włochy)

Niskie ryzyko zachorowań na choroby infekcyjne i inwazyjne.
 


Choroby transmisyjne: przypadki malarii importowane z innych regionów świata. Borelioza na terenach zalesionych wielu krajów. Kleszczowe zapalenie mózgu w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji i na Węgrzech. Przypadki leiszmaniozy skórnej i trzewnej notowane w basenie Morza Śródziemnego (Włochy, Hiszpania). Gorączka muchy piaskowej w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Grecji.

Choroby przenoszone drogą pokarmową: niskie ryzyko zachorowań.

Choroby przenoszone drogą oddechową: zachorowalność na gruźlicę 10-50 przypadków/100 tys. mieszkańców w regionie, z wyjątkiem Skandynawii (poniżej 10/100 tys. mieszkańców).

Choroby przenoszone drogą płciową lub drogą kontaktu z zakażoną krwią: zakażenie wirusem HIV w populacji dorosłych szacowane na 0,3%.

Choroby odzwierzęce: zachorowania na tularemię w Szwecji, Finlandii i Hiszpanii, echinokokoza oraz gorączka Q w krajach basenu Morza Śródziemnego. Zachorowania na wściekliznę wśród ludzi występują rzadko.

Choroby przenoszone drogą kontaktu z zarażoną/zakażoną wodą lub ziemią: niskie ryzyko zachorowań.