logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Zagrożenia - Azja Północna i Środkowa

(kraje regionu: Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Rosja – część azjatycka, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan)

Dostęp do nieskażonej wody pitnej i toalet spełniających standardy sanitarne ograniczony w kilku krajach regionu. Częste przypadki zachorowań na choroby układu oddechowego i pokarmowego, wysoka zachorowalność na gruźlicę.
 


Choroby transmisyjne: malaria występuje sezonowo i lokalnie w Azerbejdżanie, Uzbekistanie i Tadżykistanie. Kleszczowe zapalenie mózgu, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna, leiszmanioza, gorączka muchy piaskowej, japońskie zapalenie mózgu notowane są w azjatyckiej części Rosji.

Choroby przenoszone drogą pokarmową: wysokie ryzyko zachorowań na WZW typu A i E oraz dur brzuszny. Wysoka zachorowalność na brucelozę na poziomie 50-500 przypadków/100 tys. mieszkańców. Notowane przypadki poliomyelitis (Tadżykistan).

Choroby przenoszone drogą oddechową: wysoka zachorowalność na gruźlicę (100-300 przypadków/100 tys. mieszkańców). Notowane przypadki błonicy i odry.

Choroby przenoszone drogą płciową lub drogą kontaktu z zakażoną krwią: zakażenie wirusem HIV w populacji dorosłych szacowane na 1-<5%, wysokie zwłaszcza w Rosji. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B szacowane na 2-7%.

Choroby odzwierzęce: liczne zachorowania na wściekliznę wśród ludzi. Notowane przypadki tularemii, wąglika, gorączki Q, zakażeń wirusami Hanta.

Choroby przenoszone drogą kontaktu z zarażoną/zakażoną wodą lub ziemią: powszechne występowanie zarażeń robaczycami przewodu pokarmowego.