logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Zagrożenia - Ameryka Południowa - strefa klimatu umiarkowanego

(kraje regionu: Argentyna, Chile, Falklandy, Urugwaj)

Ryzyko zachorowań na choroby zakaźne i pasożytnicze jest w tym regionie stosunkowo niskie. Choroby przenoszone drogą pokarmową, głównie robaczyce, spotykane są zazwyczaj w środowisku wiejskim.

 


Choroby transmisyjne: lokalne ryzyko wystąpienia zachorowań na malarię i dengę w Argentynie. Leiszmanioza skórna i skórno-śluzówkowa występuje endemicznie w północnej Argentynie i w Urugwaju. Programy eradykacji trypanosomozy amerykańskiej (choroba Chagasa) doprowadziły do znacznego ograniczenia transmisji choroby w regionie.

Choroby przenoszone drogą pokarmową: zachorowania na WZW typu A, dur brzuszny i amebozę są notowane sporadycznie.

Choroby przenoszone drogą oddechową: zachorowania na gruźlicę kształtują się na poziomie 25-50 przypadków/100 tys. ludności (niższe wskaźniki w Chile).

Choroby przenoszone drogą płciową lub drogą kontaktu z zakażoną krwią: zakażenie wirusem HIV w populacji dorosłych jest niskie, na poziomie 0,1-<1%.

Choroby odzwierzęce: zachorowania na gorączkę Q występują wśród hodowców bydła. Spotykane są przypadki wścieklizny, wąglika oraz hantawirusowego zespołu płucnego.

Choroby przenoszone drogą kontaktu z zarażoną/zakażoną wodą lub ziemią: zachorowania na robaczyce przewodu pokarmowego i leptospirozę są notowane w miesiącach letnich.