logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Zagrożenia - Karaiby

(kraje regionu: Antigua i Barbuda, Barbados, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Dominika, Dominikana, Grenada, Gwadelupa, Haiti, Jamajka, Kuba, Martynika, Portoryko, Trynidad i Tobago, Wyspy Bahama)

Najczęściej notowanymi problemami zdrowotnymi są infekcyjne i inwazyjne choroby układu pokarmowego oraz denga. Przed wyjazdem na Karaiby zalecane są szczepienia przeciwko WZW typu A i B, durowi brzusznemu i cholerze.

 


Choroby transmisyjne: malaria występuje endemicznie na Haiti oraz lokalnie na Dominikanie. Denga jest notowana zarówno na Wielkich, jak i Małych Antylach (Jamajka, Trynidad i Tobago, Martynika, Gwadelupa). Przypadki filarioz limfatycznych są spotkane na Haiti i Dominikanie. Transmisja skórnej postaci leiszmaniozy występuje na Dominikanie.

Choroby przenoszone drogą pokarmową: ryzyko zachorowań na WZW typu A, dur brzuszny oraz robaczyce przewodu pokarmowego jest wysokie w wielu krajach, w szczególności na terenie Haiti i Dominikany. Masowe zachorowania na cholerę występują na Haiti, przypadki choroby są importowane na Dominikanę.

Choroby przenoszone drogą oddechową: zachorowalność na gruźlicę na Haiti przekracza 300 przypadków na 100 tys. mieszkańców, na Dominikanie 50-100/100 tys. W innych krajach regionu wskaźniki zachorowań są znacznie niższe.

Choroby przenoszone drogą płciową lub drogą kontaktu z zakażoną krwią:
zakażenie wirusem HIV w populacji dorosłych na Haiti jest szacowane na 4,5%, na Dominikanie – ponad 2%. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B na Haiti i Dominikanie występuje na poziomie 2-7% populacji, w pozostałych krajach regionu – poniżej 2%.

Choroby odzwierzęce: wąglik występuje endemicznie na Haiti.

Choroby przenoszone drogą kontaktu z zarażoną/zakażoną wodą lub ziemią: przypadki skórnej larwy wędrującej są często spotykane w rejonach nadmorskich (plaże). W wielu krajach regionu notuje się zachorowania na histoplazmozę i leptospirozę. Zachorowania na schistosomatozę występują na Dominikanie i Portoryko.