logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Zagrożenia - Ameryka Środkowa

(kraje regionu: Belize, Gwatemala, Honduras, Kostaryka, Meksyk, Nikaragua, Panama, Salwador)

Choroby przenoszone przez wektory zarażenia i zakażenia występują lokalnie i sezonowo. Ryzyko malarii w większości krajów jest niskie. Dostęp do nieskażonej wody pitnej i urządzeń sanitarnych w wielu rejonach jest ograniczony, w związku z czym powszechne jest występowanie infekcyjnych i inwazyjnych chorób przenoszonych drogą pokarmową. Przewlekłe i bezobjawowe nosicielstwo wśród lokalnej populacji dotyczy takich jednostek chorobowych jak choroba Chagasa, leiszmanioza i strongyloidoza. Poziom wakcynacji w populacjach poszczególnych krajów jest stosunkowo wysoki.

 


Choroby transmisyjne: malaria występuje lokalnie w każdym z krajów regionu, większość przypadków choroby jest spowodowana przez Plasmodium vivax, wrażliwy na chlorochinę (z wyjątkiem niektórych prowincji w Panamie). Ryzyko zarażenia w większości regionu niskie. Liczne zachorowania na dengę i skórną postać leiszmaniozy. Przypadki zachorowań na gorączkę Zachodniego Nilu w Meksyku. Lokalna transmisja choroby Chagasa na terenach wiejskich. Endemiczne występowanie onchocerkozy w Meksyku (stany Oaxaca, Chiapas) i w Gwatemali.

Choroby przenoszone drogą pokarmową: liczne przypadki chorób biegunkowych spowodowanych przez bakterie (głównie enterotoksyczna Escherichia coli) i pasożyty (Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum i Entamoeba histolytica). Wysokie ryzyko zakażenia WZW typu A i E, durem brzusznym. Sporadycznie masowe zachorowania na cholerę (Nikaragua i Gwatemala w 2002 r.). Powszechne występowanie zarażeń robaczycami.

Choroby przenoszone drogą oddechową: zachorowania na gruźlicę na poziomie 25-50/100 tys. ludności, z wyjątkiem Gwatemali, Nikaragui i Hondurasu (50-100/100 tys.).

Choroby przenoszone drogą płciową lub drogą kontaktu z zakażoną krwią: zakażenie wirusem HIV wśród dorosłych szacowane na 0,1-<1%.

Choroby odzwierzęce: notowane przypadki wścieklizny u ludzi, źródłem zakażenia są głównie psy. Zachorowania na wąglik spotykane w Salwadorze, Gwatemali, Hondurasie i Nikaragui. Przypadki hantawirusowego zespołu płucnego notowane w Panamie.

Choroby przenoszone drogą kontaktu z zarażoną/zakażoną wodą lub ziemią: notowane przypadki leptospirozy oraz skórnej larwy wędrującej (zarażenie ancylostomozą/nekatorozą).