logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Zagrożenia - Ameryka Północna

(kraje regionu: Grenlandia, Kanada, Stany Zjednoczone)

Wysokie standardy sanitarne, nieskażona woda pitna oraz wysokie wskaźniki wyszczepienia populacji przeciwko chorobom zakaźnym w całym regionie.
 


Choroby transmisyjne: borelioza występuje endemicznie w północnej części kontynentu. Przypadki gorączki Zachodniego Nilu notowane są w USA i w południowej części Kanady. W południowych stanach USA sporadycznie notuje się zachorowania na dengę.

Choroby przenoszone drogą pokarmową: przypadki zachorowań na choroby biegunkowe spowodowane przez bakterie (enterokrwotoczna Escherichia coli O157:H7, Campylobacter spp.) i pasożyty (Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum).

Choroby przenoszone drogą oddechową: zachorowalność na gruźlicę należy do najniższych na świecie (5/100 tys. ludności).

Choroby przenoszone drogą płciową lub drogą kontaktu z zakażoną krwią: zakażenie wirusem HIV w populacji dorosłych (15-49 lat) szacowane jest na 0,5-<1,0% w USA i 0,1-<0,5% w Kanadzie.

Choroby odzwierzęce: przypadki hantawirusowego zespołu płucnego, sporadyczne przypadki wścieklizny.

Choroby przenoszone drogą kontaktu z zarażoną/zakażoną wodą lub ziemią: kokcidioidomykoza występuje endemicznie w południowo-zachodniej części USA (Kalifornia, Arizona), histoplazmoza w Missisipi i Ohio. Przypadki zachorowań na leptospirozę na Hawajach.

Inne zagrożenia: obrażenia ciała spowodowane aktami przemocy (liczba zgonów z powodu postrzałów z broni palnej w USA jest wyższa niż w innych krajach uprzemysłowionych).