logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Zagrożenia - Afryka Zachodnia

(kraje regionu: Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Liberia, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Wyspy Zielonego Przylądka)

Podróżujący do Afryki Zachodniej powinni poddać się licznym szczepieniom ochronnym, w szczególności przeciwko WZW typu A i B, poliomyelitis, durowi brzusznemu, wściekliźnie, chorobie meningokokowej i żółtej gorączce.
 


Choroby transmisyjne: malaria występuje całorocznie we wszystkich krajach regionu (wysokie wskaźniki zarażeń w Ghanie i Nigerii, większość przypadków spowodowana przez Plasmodium falciparum). Powszechne jest występowanie filarioz limfatycznych, (wuchererioza) i skórno-podskórnych (loajoza). Afryka Zachodnia jest rejonem endemicznego występowania żółtej gorączki, szczepienie jest obowiązkowe przed wjazdem do większości krajów regionu.

Choroby przenoszone drogą pokarmową: powszechne jest występowanie WZW typu A, duru brzusznego, robaczyc oraz chorób pierwotniakowych (ameboza). W wielu krajach notuje się zachorowania na cholerę. Poważnym zagrożeniem jest poliomyelitis, zwłaszcza w Nigerii i w państwach sąsiadujących.

Choroby przenoszone drogą oddechową: endemiczne występowanie inwazyjnej choroby meningokokowej w większości krajów, zwłaszcza w okresie pory suchej.

Choroby przenoszone drogą płciową lub drogą kontaktu z zakażoną krwią: zakażenie wirusem HIV jest powszechne, liczbę osób zakażonych ocenia się na ponad 10% populacji dorosłych. Podobnie zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, szacuje się, że występuje u 10% populacji.

Choroby odzwierzęce: ryzyko zakażenia wścieklizną występuje zarówno w rejonach wiejskich jak i zurbanizowanych, głównym źródłem zakażenia są psy.

Choroby przenoszone drogą kontaktu z zarażoną/zakażoną wodą lub ziemią: powszechne jest występowanie zarażeń spowodowanych przez robaki obłe, głównie strongyloidozę, ancylostomozę i nekatorozę (skórna larwa wędrująca).