logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Zagrożenia - Afryka Północna

(kraje regionu: Algieria, Egipt, Libia, Maroko, Sahara Zachodnia, Tunezja)

W regionie występuje ograniczony dostęp do nieskażonej wody pitnej i toalet spełniających podstawowe standardy sanitarne. Powszechne jest zanieczyszczenie odchodami wody i żywności. Raportowane są choroby zakaźne, przeciwko którym prowadzi się szczepienia ochronne, takie jak odra, różyczka, nagminne zapalenie przyusznic, błonica. Najczęstsze problemy zdrowotne u podróżnych powracających z Afryki Północnej są związane ze schorzeniami układu pokarmowego (ostra lub przewlekła biegunka, dur brzuszny, parazytozy przewodu pokarmowego). Choroby przewlekłe i często spotykane bezobjawowe nosicielstwo wśród ludności miejscowej dotyczą takich schorzeń jak gruźlica, schistosomatoza, fascjoloza, wirusowe zapalenie wątroby typu A, B i C, choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego, echinokokoza.


Choroby transmisyjne: ogniskowe i/lub sezonowe występowanie w regionie. Ryzyko zakażenia/zarażenia podróżujących niskie. Do najczęściej spotykanych należy leiszmanioza (skórna i trzewna), denga, filariozy limfatyczne (zwłaszcza w delcie Nilu), malaria (ograniczone występowanie), gorączka Doliny Riftu, gorączka muchy piaskowej, gorączka Zachodniego Nilu (w Egipcie), krymsko-kongijska gorączka krwotoczna.

Choroby przenoszone drogą pokarmową: stanowią największe zagrożenie dla podróżnych, głównie choroby biegunkowe wywoływane przez bakterie, wirusy i pasożyty. Rozpowszechnione jest występowanie WZW typu A. Często spotykane są ogniskowe zachorowania na WZW typu E i cholerę. Do innych chorób notowanych w regionie należą dur brzuszny, ameboza, fascjoloza, bruceloza oraz robaczyce jelitowe.

Choroby przenoszone drogą oddechową: liczba przypadków gruźlicy kształtuje się na poziomie 50-100 zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Wśród hodowców bydła notuje się przypadki gorączki Q.

Choroby przenoszone drogą płciową lub drogą kontaktu z zakażoną krwią: występowanie zakażeń HIV w populacji 15-49 lat jest szacowane na 0,1-0,5%. Do częstych chorób wenerycznych przebiegających z owrzodzeniem narządów płciowych należy wrzód miękki. Występowanie przewlekłego nosicielstwa HBsAg w regionie jest szacowane na 2-7%. Osoby zakażone WZW typu C stanowią w Egipcie 15% populacji kraju.

Choroby odzwierzęce: wścieklizna występuje endemicznie. Notowane są sporadyczne przypadki dżumy (epidemia choroby w Algierii w 2003 r.) i wąglika. W 2006 r. na fermach drobiu wykryto przypadki ptasiej grypy (H5N1). W tym samym roku były notowane w Egipcie przypadki zachorowań i zgonów wśród ludzi. Choroby przenoszone drogą kontaktu z zarażoną/zakażoną wodą lub ziemią: przypadki zachorowań na schistosomatozę są powszechne, zwłaszcza w delcie i dolinie Nilu (Egipt). Ogniska choroby spotykane są też w innych krajach regionu. Notowane są również zachorowania na leptospirozę.