logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Regiony świata - Zagrożenia

W układzie tabelarycznym i opisowym przedstawiono najczęstsze zagrożenia zdrowotne, z jakimi mogą się spotkać osoby podróżujące po różnych krajach i regionach. Dla swobodnego poruszania się w tekście, świat został podzielony na 18 regionów; w każdym z nich dokonano podziału na osiem dróg przenoszenia chorób zakaźnych i pasożytniczych występujących na danym obszarze.
 

REGION ŚWIATA CHOROBY
malaria żółta gorączka denga leiszmanioza filariozy
Afryka Północna S B S P S
Afryka Środkowa P,E S,E S,E P,E P
Afryka Wschodnia P,E S,E S,E P,E P
Afryka Zachodnia P,E S,E S,E P,E P
Afryka Południowa S,E B S L B
Ameryka Północna B B L L B
Ameryka Środkowa S L S,E P B
Karaiby S L S,E L S
Ameryka Południowa – strefa klimatu gorącego S,E S,E S,E P,E S
Ameryka Południowa – strefa klimatu umiarkowanego S B L S B
Azja Wschodnia S B S,E S S
Azja Południowo-Wschodnia P B P,E S P
Azja Południowa P,E B S,E P,E P
Azja Północna i Środkowa S B B P,E B
Bliski Wschód B B S,E S S
Europa Zachodnia S B B S B
Europa Wschodnia S,E B B B B
Australia i Oceania S,E B S,E B S,E

L - lokalne występowanie, pojedyncze przypadki
S - sporadyczne, ogniskowe lub sezonowe występowanie w regionie
P - przypadki notowane powszechnie
E - stan epidemii lub wysokie ryzyko zakażeń/zarażeń w niektórych rejonach
B - brak przypadków zakażeń/zarażeń (mogą jednak wystąpić przypadki importowane)

 

REGION ŚWIATA CHOROBY
wirusowe gorączki krwotoczne dżuma trypanosomoza afrykańska amerykańska japońskie zapalenie mózgu kleszczowe zapalenie mózgu
Afryka Północna B S, E B B B
Afryka Środkowa S, E P, E S, E B B
Afryka Wschodnia S, E P, E S, E B B
Afryka Zachodnia S, E P, E S,E B B
Afryka Południowa B S, E S B B
Ameryka Północna B S   B B
Ameryka Środkowa B L S B B
Karaiby B B B B B
Ameryka Południowa – strefa klimatu gorącego S,E S,E S B B
Ameryka Południowa – strefa klimatu umiarkowanego S, E L S B B
Azja Wschodnia B S, E B S, E B
Azja Południowo-Wschodnia B S, E B P, E B
Azja Południowa B S, E B P,E B
Azja Północna i Środkowa L L B B P, E
Bliski Wschód B B B B S
Europa Zachodnia B L B L S, E
Europa Wschodnia B B B L P, E
Australia i Oceania B B B L B

L - lokalne występowanie, pojedyncze przypadki
S - sporadyczne, ogniskowe lub sezonowe występowanie w regionie
P - przypadki notowane powszechnie
E - stan epidemii lub wysokie ryzyko zakażeń/zarażeń w niektórych rejonach
B - brak przypadków zakażeń/zarażeń (mogą jednak wystąpić przypadki importowane)

 

REGION ŚWIATA CHOROBY
WZW typu A dur brzuszny i paradury ameboza poliomyelitis leptospiroza
Afryka Północna P S, E P S S
Afryka Środkowa P S, E S S, E P, E
Afryka Wschodnia P S, E S S, E P, E
Afryka Zachodnia P S, E S S, E P, E
Afryka Południowa S, E S S L S
Ameryka Północna S, E L L B S, E
Ameryka Środkowa P S, E P B P, E
Karaiby S, E S S B P, E
Ameryka Południowa – strefa klimatu gorącego P S,E P B P, E
Ameryka Południowa – strefa klimatu umiarkowanego S, E S S B S
Azja Wschodnia P, E S S B P
Azja Południowo-Wschodnia P, E P S S P, E
Azja Południowa P P, E P S P, E
Azja Północna i Środkowa P, E S S S S
Bliski Wschód P L P B S
Europa Zachodnia S, E S, E L B S
Europa Wschodnia P, E S S B S
Australia i Oceania S, E S L B S

L - lokalne występowanie, pojedyncze przypadki
S - sporadyczne, ogniskowe lub sezonowe występowanie w regionie
P - przypadki notowane powszechnie
E - stan epidemii lub wysokie ryzyko zakażeń/zarażeń w niektórych rejonach
B - brak przypadków zakażeń/zarażeń (mogą jednak wystąpić przypadki importowane)

 

REGION ŚWIATA CHOROBY
gruźlica HIV/AIDS WZW typu B wścieklizna schistosomatoza
Afryka Północna P, E S S P S, E
Afryka Środkowa P, E P, E P, E P, E P, E
Afryka Wschodnia P, E P, E P, E P, E P, E
Afryka Zachodnia P, E P, E P, E P, E P, E
Afryka Południowa P, E P, E P, E S S, E
Ameryka Północna S S S S B
Ameryka Środkowa S S S S B
Karaiby S, E S S S S
Ameryka Południowa – strefa klimatu gorącego S, E S P P, E S
Ameryka Południowa – strefa klimatu umiarkowanego S S S L B
Azja Wschodnia P S P P S
Azja Południowo-Wschodnia P S, E P P P
Azja Południowa P S, E P P, E L
Azja Północna i Środkowa P S P P S
Bliski Wschód S S S S B
Europa Zachodnia P, E S, E P P B
Europa Wschodnia S, E S S, E B B
Australia i Oceania S, E S S, E B B

L - lokalne występowanie, pojedyncze przypadki
S - sporadyczne, ogniskowe lub sezonowe występowanie w regionie
P - przypadki notowane powszechnie
E - stan epidemii lub wysokie ryzyko zakażeń/zarażeń w niektórych rejonach
B - brak przypadków zakażeń/zarażeń (mogą jednak wystąpić przypadki importowane)

 

Droga przenoszenia Choroby zakaźne / pasożytnicze
Choroby transmisyjne • przenoszone przez komary (malaria, denga, żółta gorączka, filariozy)
• przenoszone przez muchówki (leiszmanioza skórna, skórno-śluzówkowa, trzewna; gorączka muchy piaskowej)
• przenoszone przez kleszcze (krymsko-kongijska gorączka krwotoczna, kleszczowe zapalenie mózgu, gorączka Q)
• przenoszone przez wszy (dur epidemiczny)
• przenoszone przez pchły (dżuma, dur endemiczny)
• przenoszone przez muchy tse-tse (trypanosomoza afrykańska)
• przenoszone przez pluskwiaki (trypanosomoza amerykańska)
Choroby przenoszone drogą pokarmową • wirusowe zapalenie wątroby typu A
• dur brzuszny
• cholera
• salmoneloza/szigeloza
• robaczyce (glistnica, węgorczyca, tasiemczyce)
• choroby pierwotniakowe (giardioza, ameboza, kryptosporydioza)
Choroby przenoszone drogą oddechową • bakteryjne/wirusowe zapalenia dróg oddechowych
• gruźlica
• choroba meningokokowa
Choroby przenoszone drogą płciową • wirusowe zapalenie wątroby typu B
• wirusowe zapalenie wątroby typu C
• HIV/AIDS
• kiła/rzeżączka/chlamydioza
Choroby odzwierzęce • ukąszenia zwierząt (wścieklizna)
• kontakt drogą oddechową (gorączka Q, wąglik, zakażenie wirusami Hanta)
• kontakt z zakażoną skórą (wąglik)
• spożycie produktu zanieczyszczonego kałem zwierząt (echinokokoza)
• spożycie niepasteryzowanych produktów mlecznych, kontakt z wydzielinami i wydalinami zwierząt (bruceloza)
Kontakt z zakażoną krwią (iniekcje, transfuzje, zabiegi kosmetyczne) • wirusowe zapalenie wątroby typu B
• wirusowe zapalenie wątroby typu C
• HIV/AIDS
Kontakt z zarażoną/zakażoną wodą • giardioza, kryptosporydioza
• schistosomatoza
• leptospiroza
Kontakt z zarażoną/zakażoną ziemią • robaczyce przewodu pokarmowego (ancylostomoza/nekatoroza, węgorczyca)
• tężec