logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Kleszczowe zapalenie mózgu

Opis choroby

Kleszczowe zapalenie mózgu jest wirusową chorobą ośrodkowego układu nerwowego wywoływaną przez wirusy z rodziny Flaviviridae. Do zakażenia dochodzi w wyniku ukąszenia zainfekowanego wirusami kleszcza lub przez konsumpcję zakażonych, niepasteryzowanych produktów mlecznych. Choroba przebiega dwufazowo. Najpierw pojawiają się objawy przypominające grypę, później następuje chwilowa poprawa, a następnie dochodzi do drugiej fazy z bólami głowy, gorączką, wymiotami, nudnościami, utratą przytomności i zespołem objawów neurologicznych. Następstwem choroby mogą być stany depresyjne, zaniki mięśniowe oraz przewlekłe bóle głowy.

Występowanie

 
Region Kraje
Europa Austria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry
Azja Chiny, Japonia, Korea Południowa, Mongolia, Rosja

Ryzyko dla podróżujących

 Ryzyko zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu związane jest przede wszystkim z przebywaniem w rejonach siedlisk kleszczy, tj. w wysokich trawach, zaroślach i w lasach liściastych.

  

Profilaktyka

Wybierając się w potencjalne rejony siedlisk kleszczy należy zachować środki ostrożności. Najlepiej zasłonić jak największą część ciała, pamiętając szczególnie o głowie i szyi, stosować środki odstraszające kleszcze. Po wyjściu z zagrożonego rejonu należy dokładnie obejrzeć całe ciało. Jeżeli zauważymy kleszcza, należy go usunąć pęsetą, szybkim i zdecydowanym ruchem, chwytając go jak najbliżej skóry, następnie zdezynfekować miejsce po ukąszeniu. Profilaktycznie przed wyjazdem w rejony endemicznego występowania choroby stosuje się szczepionkę przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Szczepienie obejmuje podanie trzech dawek w odstępach: 0 (pierwsza dawka), 1-3 miesiąc (druga dawka), 9-12 miesiąc (trzecia dawka), co najmniej 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Co 3 lata należy podać dawkę przypominającą.