logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Cholera

Opis choroby

Cholera jest ostrą chorobą zakaźną przewodu pokarmowego wywoływaną przez przecinkowca Vibrio cholerae. Należy do chorób szczególnie niebezpiecznych, nieleczona może w ciągu kilkunastu godzin doprowadzić do zgonu. Do zakażenia dochodzi w wyniku spożycia zanieczyszczonej wody lub żywności, rzadko poprzez bezpośredni kontakt z chorym lub nosicielem. Okres wylęgania cholery jest bardzo krótki i trwa od kilkunastu godzin do 5 dni. Wśród objawów choroby dominuje intensywna, wodnista biegunka. W wyniku utraty wody i zachwiania równowagi wodno-elektrolitowej pojawiają się objawy odwodnienia, m.in. suchość błon śluzowych, skurcze mięśni, zaburzenia pracy serca i nerek. W ciężkich przypadkach dochodzi do wstrząsu i śmierci.

Szczepienia

Nazwa choroby Zalecenia
cholera Szczepienie w przypadku ryzyka spożycia zakażonej wody i/lub żywności

  

Występowanie

Choroba występuje w krajach rozwijających się Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Środkowej, najczęściej w postaci epidemii w rejonach o niskich standardach sanitarnych.

Ryzyko dla podróżujących

Na zachorowanie najbardziej narażeni są podróżni udający się w rejony endemicznego i epidemicznego występowania choroby, nieprzestrzegający zasad bezpiecznego spożywania posiłków i napojów.

Profilaktyka

Działania prewencyjne przeciwko cholerze polegają przede wszystkim na poprawie warunków sanitarnych i zabezpieczaniu przed zanieczyszczeniem zbiorników wodnych. Przebywając w kraju o niskich standardach sanitarnych należy szczególnie dbać o higienę i każdorazowo myć ręce po skorzystaniu z toalety. Warto kierować się zasadą wyparz, ugotuj, obierz albo zapomnij. Skuteczną formą profilaktyki jest doustna szczepionka inaktywowana. Szczepienie obejmuje podanie dwóch dawek w schemacie podstawowym u dorosłych i u dzieci powyżej 6. roku życia, w odstępie 1-6 tygodni (u dzieci w wieku 2-6 lat podaje się 3 dawki szczepionki w odstępach 1-6 tygodni). Odporność utrzymuje się przez 2 lata u dorosłych i u dzieci powyżej 6. roku życia (u dzieci w wieku 2-6 lat: 6 miesięcy), po czym należy podać jedną dawkę przypominającą. Dawki szczepionki należy przyjąć przynajmniej 1 tydzień przed planowanym wyjazdem.