logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Poliomyelitis (Choroba Heinego-Medina)

Opis choroby

Poliomyelitis (Choroba Heinego-Medina, nagminne porażenie dziecięce) jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa Polio (serotyp 1, 2 i 3). Źródłem zakażenia jest chory lub nosiciel oraz jego wydaliny i wydzieliny. Zakażenie szerzy się drogą pokarmową i kropelkową, przez styczność z osobą zakażoną bądź przedmiotami zanieczyszczonymi kałem lub wydzieliną z gardła. Przebieg choroby w większości przypadków jest bezobjawowy. W postaci objawowej mogą wystąpić zakażenia o łagodnym przebiegu, jak również ciężkie zachorowania przechodzące z porażeniem wielu mięśni, mogące kończyć się zgonem. 

Występowanie

W 2009 roku odnotowano 4 kraje, w których rozprzestrzenianie się lokalnych, dzikich szczepów Polio nigdy nie zostało przerwane (stan ten utrzymuje się do chwili obecnej). Z kolei przywleczone dzikie szczepy Polio krążą w 21 krajach, wcześniej wolnych od tego wirusa (szczegóły w poniższej tabeli):   


Dzikie szczepy wirusa Polio Kraje
Lokalne Afganistan, Indie, Nigeria, Pakistan
Przywleczone Angola, Benin, Burkina Faso, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Ghana, Gwinea, Kamerun, Kazachstan, Kongo, Liberia, Mali, Nepal, Niger, Rosja, Sierra Leone, Sudan, Togo, Tadżykistan, Uzbekistan, Wybrzeże Kości Słoniowej

Dopóki nie dojdzie do przerwania globalnego rozprzestrzeniania się dzikich szczepów wirusa Polio, wszystkie wolne od choroby kraje i obszary są zagrożone przywleczeniem wirusa i ponownym wybuchem epidemii. 

Ryzyko dla podróżujących

Podróżujący do i z krajów endemicznego występowania wirusa Polio lub też terenów ponownie zainfekowanych tym wirusem powinni poddać się szczepieniu. Aktualne informacje na temat rozprzestrzeniania się dzikich szczepów wirusa Polio można znaleźć na stronie: www.polioeradication.org, w zakładce Data and Monitoring.

Profilaktyka

Podróżujący do i z krajów endemicznego występowania wirusa Polio lub też terenów ponownie zainfekowanych tym wirusem powinni poddać się szczepieniu. Aktualne informacje na temat rozprzestrzeniania się dzikich szczepów wirusa Polio można znaleźć na stronie: www.polioeradication.org, w zakładce Data and Monitoring.