logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Vademecum żołnierza. Islamskie Państwo Afganistanu

Afganistan, środkowoazjatyckie państwo bez dostępu do morza, z etniczną i religijną mozaiką jego mieszkańców jest miejscem niezwykłym. Wieloetniczny charakter kraju sprzyja narastaniu konfliktów oraz utrudnia integrację pomiędzy poszczególnymi grupami narodowościowymi. Podziały religijne oraz odrębności językowe grup etnicznych mają niewątpliwy wpływ na problemy związane z wprowadzeniem ładu społecznego. Na brak stabilnej sytuacji wewnętrznej wpływa również położenie geopolityczne. Afganistan znajdując się w centrum zainteresowania obcych mocarstw jest systematycznie penetrowany przez wielkich tego świata. Jeśli nie Brytyjczycy, to Rosjanie, jeśli nie oni to kolejni, którzy chcą zdobyć dla siebie strefę wpływów. W ciągu burzliwych dziesięcioleci kraj przechodził kolejne przemiany ustrojowe, od monarchii Zahir Szaha, republiki świeckiej Dauda, władzy komunistów, przez republikę muzułmańską mudżahedinów, po państwo teokratyczne talibów. Afgańczycy nie dali się okiełznać kolejnym najeźdźcom, okupującym afgańską ziemię. Potrafili skutecznie rozprawić się ze swoimi wrogami. A jednak zbiorowa solidarność wobec wspólnego wroga nie potrafiła przekształcić się w poczucie wspólnoty narodowej. Kiedy okupant został przepędzony, rozpoczynały się bratobójcze wojny etniczne i religijne, wojny o władzę. Obecna sytuacja kraju tylko z pozoru przypomina stabilizację. Po opuszczeniu Afganistanu przez międzynarodową koalicję sił stabilizacyjnych, niechybnie doszłoby do nowego konfliktu zbrojnego. Gdzie jest koniec tego szaleństwa, co stanowi, że ten kraj i jego ludzie nie poddają się żadnemu logicznemu rozumowaniu? Duma i honor, przynależność plemienna ważniejsza niż ogólnonarodowe dobro powodują, że niezwykle trudno jest zaprowadzić tu ład i porządek, zapewnić bezpieczeństwo jego mieszkańcom.

Zobacz: Poradniki afgańskie