logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Bliski Wschód UNIFIL UNDOF. Kompendium uczestnika misji pokojowej ONZ

Książka w przystępny sposób przedstawia historię konfliktu arabsko-żydowskiego na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat oraz powstanie i funkcjonowanie Sił Zbrojnych ONZ w Libanie (UNIFIL) i na Wzgórzach Golan (UNDOF). Autor zapoznaje czytelników z geografią, klimatem, strukturą demograficzną, wyznaniową i etniczną ludności obu tych krajów. Pomaga porozumieć się przybyszom z Polski z lokalną społecznością w oparciu o podstawowe zwroty w języku arabskim, w dialekcie lewantyńskim oraz przybliża podstawowe wiadomości na temat świata arabsko-muzułmańskiego. Czytelnik może zapoznać się z aktualną sytuacją epidemiologiczną Libanu i Syrii oraz miejsc stacjonowania misji UNIFIL i UNDOF. Może również uzyskać informacje na temat zagrożeń zdrowotnych występujących w klimacie gorącym, a także dowiedzieć się, jak w prosty i skuteczny sposób uchronić się przed chorobami, stosując podstawowe zasady profilaktyki.