logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Irak. Kompendium uczestnika misji stabilizacyjnej

Książka jest skondensowanym zbiorem wiadomości na temat historii Iraku, struktury demograficznej, wyznaniowej i etnicznej ludności tego kraju. Pomaga porozumieć się przybyszom z zagranicy z lokalną społecznością w oparciu o podstawowe zwroty w języku arabskim, w dialekcie irackim oraz przybliża wiedzę na temat świata arabsko-muzułmańskiego, z praktycznymi wskazówkami, jak zachować się w obcym kulturowo środowisku. Czytelnik może zapoznać się z aktualną sytuacją epidemiologiczną Iraku, uzyskać informacje na temat zagrożeń dla zdrowia i życia występujących w klimacie gorącym, w strefie działań wojennych, a także dowiedzieć się, jak w prosty i skuteczny sposób uchronić się przed chorobami, stosując podstawowe zasady profilaktyki. Książka skierowana jest zarówno do tych, którzy pragną zaznajomić się z egzotyką arabskiego kraju w kategoriach turystycznych, jak i do tych, którzy są lub będą w najbliższej przyszłości uczestnikami misji stabilizacyjnej.