logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Syria. Wzgórza Golan

Autor informatora jest lekarzem wojskowym, który przez kilka lat pracował w misjach pokojowych na Bliskim Wschodzie. Jego doświadczenie medyczne, wojskowe, ale przede wszystkim zainteresowanie kulturą i historią tamtego regionu pozwoliły przedstawić mu w bardzo przystępny sposób dzieje konfliktu arabsko-żydowskiego, powstanie i funkcjonowanie Rozdzielająco-Obserwacyjnych Sił Zbrojnych ONZ na Wzgórzach Golan (UNDOF), a także zagrożenia dla zdrowia i życia w klimacie gorącym, w strefie działań wojennych. Zainteresowanie Autora nie ogranicza się jednak do samych Wzgórz Golan. Praktyczne wskazówki, jak zachować się w obcym kulturowo i środowiskowo kraju, pomogą czytelnikowi porozumieć się z jego mieszkańcami. Dużym ułatwieniem będzie dołączony na końcu książki słowniczek z podstawowymi zwrotami w języku arabskim.
Warszawa 2004
Wydawnictwo DIALOG

ISBN 83-89899-01-9
s. 130, 145x205 cm

Recenzja