logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Irak

Książka jest uniwersalnym przewodnikiem po Iraku, choć była pisana głównie z myślą o polskich żołnierzach, pełniących służbę w tym kraju w ramach sił stabilizacyjnych. Jest to jednocześnie informator i poradnik. Z jednej strony opisuje historię kraju i przybliża świat arabsko-muzułmański, z drugiej radzi, jak poruszać się w tym obcym kulturowo regionie. Autor przedstawia zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w ciężkich warunkach środowiskowych, a także radzi, jak w prosty sposób się przed nimi uchronić. Do książki jest dołączony podręczny słowniczek irackiego dialektu języka arabskiego, pozwalający w podstawowym zakresie porozumieć się z Irakijczykami.

Warszawa 2004

Wydawnictwo DIALOG

ISBN 83-88938-66-5
s. 222, 125x180 mm, zdjęcia kolorowe, mapy

Recenzja

Ewa Superson - ARABIA.PL on 26/10/20101

Przed wyjazdem do obcego dla nas kraju zazwyczaj sięgamy po informatory i opracowania aby poznać jego historię, tradycje oraz lokalne zwyczaje. Jest to szczególnie ważne gdy wybieramy się do kraju znajdującego się w obcym dla nas kręgu kulturowym. Dla Europejczyków państwem takim niewątpliwie jest Irak. Po inwazji USA i Wielkiej Brytanii w 2003 roku wzrosło zainteresowanie tym krajem, w mediach pojawiły się relacje z miejsc walk oraz liczne komentarze i opinie. Bardzo szybko okazało się, że najtrudniejszym zadaniem nie było obalenie Saddama Husajna, ale przywrócenie stabilizacji w regionie. Dziś, po prawie trzech latach od rozpoczęcia wojny, mogłoby się wydawać, że o Iraku wiemy już prawie wszystko - nazwy miejscowości podawane w telewizji nie brzmią już tak obco, a informacje o kolejnych ofiarach nie robią na nikim większego wrażenia. Ile jednak tak naprawdę wiemy o Iraku? Jaka cześć naszej wiedzy jest zgodna z rzeczywistością, a co stanowi tylko zakorzenione w naszej kulturze stereotypy? Jak poradzić sobie, gdy już znajdziemy się w tym obcym dla nas kraju? Aby poznać odpowiedzi na te pytania warto sięgnąć po książkę Krzysztofa Korzeniewskiego Irak. Na początek przytoczę zaczerpnięte ze wstępu słowa oddające ogólny zamysł autora: ‘Świat arabski, jego historia, kultura i życie codzienne są całkowicie obce nam, Europejczykom. Zrozumienie podstawowych różnic dzielących nasze światy, szacunek dla innych zachowań i obyczajów, mentalne przygotowanie się na kontakt z nową rzeczywistością są kluczem do sukcesu dla wyjeżdżających na Bliski Wschód. […]Im szybciej zrozumiemy podstawowe zasady zachowań w kontaktach z kulturą islamu, nauczymy się podstawowych wiadomości na temat historii, religii, geografii, języka oraz zagrożeń środowiskowych mających wpływ na zachorowalność strefie klimatu gorącego, tym prędzej opanujemy umiejętność swobodnego poruszania się po tym obcym dla nas regionie świata’. Układ treściowy książki zawiera cztery główne bloki tematyczne. W początkowych rozdziałach autor zapoznaje czytelników z historią Iraku od starożytności do czasów współczesnych oraz przedstawia genezę konfliktu irackiego. Na szczególną uwagę zasługują fragmenty poświęcone narodzinom kalifatu i przyczynom rozłamu we wspólnocie muzułmańskiej, a z czasów współczesnych zarys najnowszej historii kraju z uwzględnieniem problemu kurdyjskiego. W tej części książki autor stara się miedzy innymi znaleźć odpowiedź na pytanie jak to możliwe, że ‘państwo będące kolebką ludzkiej cywilizacji, posiadające fascynującą historię i kulturę, państwo zasobne w surowce naturalne, mające jedne z największych pokładów ropy naftowej na świecie, w ciągu ostatnich dwudziestu lat zostało obrócone w ruinę gospodarczą i stało się zagrożeniem dla pokoju’. W kolejnej części opracowania zawarte są podstawowe wiadomości o islamie, takie jak opis muzułmańskich dogmatów wiary i pięciu filarów islamu, przedstawienie dwóch głównych odłamów religijnych czy wyjaśnienie często błędnie przez nas interpretowanego pojęcia dżihad. Czytając ten rozdział poznamy także zasady rachuby czasu według kalendarza muzułmańskiego, najważniejsze święta religijne oraz – szczególnie ważne dla osób wyjeżdżających do Iraku - zwyczaje w kulturze arabsko- muzułmańskiej. Trzecia część książki zawiera informacje o położeniu geograficznym, klimacie, gospodarce, strukturze demograficznej i podziale administracyjnym kraju. Ciekawym dodatkiem jest krótki opis atrakcji turystycznych Iraku oraz przedstawiony wybór tradycyjnych potraw irackich. Końcowe rozdziały opracowania poświęcono kwestiom zagrożeń dla życia i zdrowia występujących w klimacie gorącym. Znajdziemy tu nie tylko objawy najczęściej występujących chorób, ale i praktyczne rady jak się przed nimi uchronić. Rozdziały te wzbogacone są o dane statystyczne obrazujące sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju. Zapoznanie się z tą częścią opracowania jest szczególnie ważne dla wszystkich, którzy w najbliższym czasie planują wyjazd do Iraku. Przedstawiona przez mnie pokrótce książka nie może być utożsamiana z typowym przewodnikiem, jaki możemy nabyć w większości księgarń. W zamyśle autora Irak miał być pomocą dla żołnierzy polskich sił stabilizacyjnych i moim zdaniem, w tym zakresie doskonale spełnia swoje zadanie. Może być on także wykorzystywany przez służby medyczne, pracowników misji humanitarnych jak i szeroką grupę ludzi pracujących przy odbudowie kraju. Z drugiej jednak strony Irak można określić jako swoiste kompendium, zawierające niezbędne minimum wiedzy o tym kraju. Niewątpliwą zaletą tej książki jest jasny i logiczny układ treściowy, który sprawia, że ma ona charakter uniwersalny i z powodzeniem można ją polecić zarówno osobie planującej wyjazd do Iraku, jak i komuś, kto pragnie poszerzyć swoją wiedzę. Informacje przekazywane są w sposób jasny i przystępny, a dopełnieniem całości jest zamieszczony na końcu książki słowniczek terminów orientalnych. Jedynym minusem tego przewodnika jest miejscami niejasny i nieco chaotyczny opis chorób występujących w Iraku, którego zrozumienie może stanowić trudność dla odbiorcy niezwiązanego zawodowo z medycyną. Reasumując, Irak jest ciekawą pozycją na rynku wydawniczym i – choć nie jest to typowy przewodnik – krąg jego potencjalnych odbiorców może być znacznie szerszy niż pierwotnie założono. Książkę tę można polecić zarówno osobie pragnącej pogłębić swoją wiedzę na temat Iraku, jak i komuś, kto o tym kraju nie wie praktycznie nic.