logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Artykuły

 1. Krzysztof Korzeniewski, R. Olszański. Leishmaniasis among soldiers of stabilization forces in Iraq. Review article. Int. Marit. Health 2004; 55(1/4): 155-163.
 2. Krzysztof Korzeniewski. Zabezpieczenie medyczne Wielonarodowej Dywizji w Strefie Środkowo-Południowej w Iraku na przykładzie Polskiego Szpitala Polowego. Lek. Wojsk. 2004; 80(3): 208-210.
 3. Krzysztof Korzeniewski. Zadania i struktura organizacyjna służby zdrowia Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Strefie Środkowo-Południowej w Iraku. Lek. Wojsk. 2004; 80(3): 211-214.
 4. Krzysztof Korzeniewski. Charakterystyka arabskiej służby zdrowia na przykładzie Libanu. Przegl. Epidemiol. 2004; 58(4): 733-739.
 5. Krzysztof Korzeniewski. Analiza epidemiologiczna chorób skóry występujących u osób leczonych w Szpitalu Tymczasowym Sił Zbrojnych ONZ w Libanie w latach 1993-2000. Lek. Wojsk. 2005; 81(3): 158-162.
 6. Krzysztof Korzeniewski. Analiza epidemiologiczna rejonu stacjonowania żołnierzy polskich kontyngentów wojskowych w misjach pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie. Lek. Wojsk. 2005; 81(1): 11-15.
 7. Krzysztof Korzeniewski. Kwalifikacja zdrowotna kandydatów do służby poza granicami państwa w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Lek. Wojsk. 2005; 81(3): 206-209.
 8. Krzysztof Korzeniewski. Profilaktyka chorób infekcyjnych i nieinfekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem prewencji zdrowotnej w strefie klimatu gorącego. Lek. Wojsk. 2005; 81(3): 184-188.
 9. Krzysztof Korzeniewski. Skóra w klimacie gorącym. Lek. Wojsk. 2005; 81(3): 181-183.
 10. Krzysztof Korzeniewski. Służba zdrowia Rozdzielająco-Obserwacyjnych Sił Zbrojnych ONZ na Wzgórzach Golan (UNDOF). Lek. Wojsk. 2005; 81(3): 216-219.
 11. Krzysztof Korzeniewski. Struktura organizacyjna i zadania służby zdrowia Tymczasowych Sił Zbrojnych ONZ w Libanie (UNIFIL). Lek. Wojsk. 2005; 81(3): 210-215.
 12. Krzysztof Korzeniewski. Analiza i obieg danych medycznych populacji Polskich Kontyngentów Wojskowych stacjonujących poza granicami państwa. Lek. Wojsk. 2006; 82(1): 32-39.
 13. Krzysztof Korzeniewski, R. Olszański. Choroby przenoszone drogą płciową i krętkowice endemiczne charakterystyczne dla gorącej strefy klimatycznej. Lek. Wojsk. 2006; 82(3): 222-228.
 14. Krzysztof Korzeniewski. Dermatozy tropikalne. Lek. Wojsk. 2006: 82(3): 213-221.
 15. Krzysztof Korzeniewski, T. Rostalski. Miny i niewybuchy - afgańskie zagrożenie. Lek. Wojsk. 2006; 82(1): 40-42.
 16. Krzysztof Korzeniewski. Zwierzęta jadowite w Afganistanie. Lek. Wojsk. 2006; 82(1): 54-59.
 17. Krzysztof Korzeniewski, R. Olszański, R. Nowicki. Environmental health risk factors occurring in the hot climate, in warfare zone. Pol. J. Environ. Studies 2006; 15(4B): 81-86.
 18. Krzysztof Korzeniewski, R. Olszański. Problems concerning preventive medicine among representatives of temperate climate in the tropics. Pol. J. Environ. Studies 2006; 15(4B): 87-90.
 19. Krzysztof Korzeniewski. Uwagi dotyczące ryzyka zakażeń i zarażeń oraz infrastruktury służby zdrowia w krajach Bliskiego Wschodu na przykładzie Syrii. Przegl. Epidemiol. 2006; 60(1): 147-154.
 20. Krzysztof Korzeniewski, R. Olszański. Zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową wśród żołnierzy pełniących służbę w Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej. Przegl. Epidemiol. 2006; 60(2): 359-366.
 21. Krzysztof Korzeniewski. The epidemiological situation in Iraq. Przegl. Epidemiol. 2006; 60(4): 845-855. 
 22. Krzysztof Korzeniewski. The incidence of diseases and traumas in a warfare zone on the U.S. Army soldiers serving in the Multinational Division Central South in Iraq. Aktual. Probl. Transportn. Med. 2007; 2: 116-122.
 23. Krzysztof Korzeniewski. Allergic skin diseases in the hot climate. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2007; 13(4): 95-98.
 24. Krzysztof Korzeniewski. Yersinia spp. infection among soldiers of Polish Military Contingent serving in stabilization mission EUFOR in Democratic Republic of Congo. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2007; 13(1): 11-13.
 25. Krzysztof Korzeniewski, K. Muszyński. Zachorowalność i urazowość w populacji żołnierzy Multinational Division Central-South w Iraku hospitalizowanych w latach 2005-2006. Lek. Wojsk. 2007; 83(1): 67-70.
 26. Krzysztof Korzeniewski. Zagrożenie chorobami transmisyjnymi w rejonie działania Polskich Kontyngentów Wojskowych na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Lek. Wojsk., 2007; 83(1): 55-60.
 27. Krzysztof Korzeniewski, R. Olszański, J. Jerzemowski. Environmental health hazards on the territory of Iraq among soldiers of stabilization forces. Pol. J. Environ. Studies 2007; 16(3C): 64-68.
 28. Krzysztof Korzeniewski. Charakterystyka strefy klimatu tropikalnego. W: Zarys medycyny tropikalnej / red. R. Olszański, B. Morawiec, Z. Dąbrowiecki, K. Korzeniewski. Gdynia: Wyd. INFODRUK 2007, s. 9-16.
 29. Krzysztof Korzeniewski. Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS). W: Zarys medycyny tropikalnej / red. R. Olszański, B. Morawiec, Z. Dąbrowiecki, K. Korzeniewski. Gdynia: Wyd. INFODRUK 2007, s. 121-128.
 30. Krzysztof Korzeniewski. Prevalence of sickness and traumatic profile in the population of Stabilization Forces soldiers and Iraqi civilians treated in the Polish Field Hospital in Iraq. Arch. Int. J. Med. 2008; 1(2): 91-94.
 31. Krzysztof Korzeniewski. Health hazards against the background of the present-day epidemiological situation in Chad. Int. J. Health Science 2008; 1(4): 127-131.
 32. Krzysztof Korzeniewski. Peacekeeping in South-East Asia. Int. J. Health Science 2008; 1(3): 88-92.
 33. Krzysztof Korzeniewski, R. Olszański. Rating of skin problems among peacekeepers serving in the hot, dry and humid climate. Int. J. Health Science 2008; 1(2): 52-55.
 34. Krzysztof Korzeniewski. Choroby infekcyjne w rejonie działania misji stabilizacyjnych w Iraku i Afganistanie. Lek. Wojsk. 2008; 86(1): 35-45.
 35. Krzysztof Korzeniewski. Obrażenia ciała na współczesnym polu walki w Iraku i Afganistanie. Lek. Wojsk. 2008; 86(1): 51-54.
 36. Krzysztof Korzeniewski. Zabezpieczenie medyczne operacji wojskowych w Iraku i Afganistanie. Lek. Wojsk. 2008; 86(1): 46-50.
 37. Krzysztof Korzeniewski. Fauna morska i lądowa stanowiąca zagrożenie dla nurkujących rekreacyjnie w tropiku. Pol. Merk. Lek. 2008; 24(147): 294-297.
 38. Krzysztof Korzeniewski. Problemy zdrowotne w warunkach wysokogórskich. Pol. Merk. Lek. 2008; 25(146): 161-165. 
 39. Krzysztof Korzeniewski. Zaburzenia psychiczne na współczesnym polu walki. Pol. Merk. Lek. 2008; 24(144): 572-576.
 40. Krzysztof Korzeniewski. Zagrożenia środowiskowe w rejonie operacji wojskowych w Iraku i Afganistanie. Pol. Merk. Lek. 2008; 25(145): 5-8.
 41. Krzysztof Korzeniewski. Zagrożenia zdrowotne w Demokratycznej Republice Konga na przykładzie populacji żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego uczestniczących w misji stabilizacyjnej EUFOR. Pol. Merk. Lek. 2008; 24(143): 414-418.
 42. Krzysztof Korzeniewski. UNTAG (United Nations Transition Assistance Group) - Peacekeeping in Africa. Arch. Int. J. Med. 2009; 2(1): 198-203.
 43. Krzysztof Korzeniewski. Health care services and sickness profile in the United Nations Interim Force in Lebanon. Int. J. Health Science 2009; 2(2): 191-198.
 44. Krzysztof Korzeniewski. Health hazards in Central Asia on Afghanistan example. Int. J. Health Science 2009; 2(1): 154-157.
 45. Krzysztof Korzeniewski. Prevalence of infectious diseases in the population of United Nations soldiers in Lebanon. Int. J. Health Science 2009; 2(1): 147-153.
 46. Krzysztof Korzeniewski, K. Skórczewski, P. Dzięgielewski. Akty terrorystyczne w Iraku i Afganistanie jako element wojny asymetrycznej. Lek. Wojsk. 2009; 87(3): 160-165.
 47. Krzysztof Korzeniewski. Struktura zachorowań żołnierzy misji pokojowej UNEF II na Bliskim Wschodzie. Lek. Wojsk. 2009; 87(1): 14-20.
 48. Krzysztof Korzeniewski, P. Dzięgielewski, K. Skórczewski. Udział żołnierzy Wojska Polskiego w operacjach poza granicami państwa. Lek. Wojsk. 2009; 87(3): 151-159.
 49. Krzysztof Korzeniewski. UNMIH - peacekeeping in Haiti. Lek. Wojsk. 2009; 87(1): 53-56.
 50. A. Bochniak, Krzysztof Korzeniewski. Drug abuse in the armed forces. Arch. Int. J. Med., 2010; 3(3): 371-375.
 51. Krzysztof Korzeniewski. Prevalence of skin diseases among soldiers of military operations in Iraq and Afganistan.  Int. Rev. Armed Forces Med. Serv. 2010; 83(1): 61-66.
 52. Krzysztof Korzeniewski, E. Kacprzak. Choroby biegunkowe występujące wśród żołnierzy uczestniczących we współczesnych operacjach wojskowych. Lek. Wojsk. 2010; 88(2): 172-175.
 53. Krzysztof Korzeniewski, K. Skórczewski. Działalność Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie w latach 2008-2009. Lek. Wojsk. 2010; 88(2): 164-171.
 54. K. Skórczewski, Krzysztof Korzeniewski. Epidemiological investigation in theatres of military operations. Int. Marit. Health 2011; 63(1): 82-90.
 55. Krzysztof Korzeniewski. Examinations regarding the prevalence of intestinal parasitic diseases in Polish soldiers contingents assigned to missions abroad. Int. Marit. Health 2011; 63(1): 31-36.
 56. Krzysztof Korzeniewski, K. Skórczewski. Health problems of peacekeepers carrying out mandatory in Chad, Central Africa. Int. Marit. Health 2011; 63(1): 37-40.
 57. Krzysztof Korzeniewski, A. Bochniak. Medical support of military operations in Iraq and Afghanistan. Int. Marit. Health 2011; 63(1): 71-76.
 58. Krzysztof Korzeniewski, S. Pieniuta. Reasons for medical evacuation of soldiers serving in Iraqi Freedom Operation. Int. Marit. Health 2011; 63(1): 77-81.
 59. Krzysztof Korzeniewski. Sickness profile among Polish troops deployed to Afghanistan in the years 2003-2005. Int. Marit. Health 2011; 63(1): 63-70.
 60. Krzysztof Korzeniewski, J. Pluta, E. Prokop, R. Brzozowski. Analiza chorób i obrażeń ciała żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego pełniących służbę w Afganistanie w 2009 roku. Lek. Wojsk., 2011; 89(3): 185-193.
 61. Krzysztof Korzeniewski. Działania medycyny prewencyjnej w operacjach wojskowych poza granicami państwa.  Lek. Wojsk. 2011; 89(4): 376-384.
 62. Krzysztof Korzeniewski. Health hazards against the background of the current epidemiological situation in Afghanistan. Lek. Wojsk. 2011; 89(4): 356-363.
 63. Krzysztof Korzeniewski, J. Krall. Występowanie chorób zębów i przyzębia wśród żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Lek. Wojsk. 2011; 89(4): 310-316.
 64. Krzysztof Korzeniewski, S. Pieniuta, B. Nowak, M. Wawreszuk, R. Brzozowski, R. Gregulski. Zadania i struktura organizacyjna służby zdrowia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Lek. Wojsk. 2011; 89(4): 364-375.
 65. Krzysztof Korzeniewski, S. Pieniuta, E. Prokop, G. Goryszewska. Analiza zachorowań żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Family Med. Primary Care Rev. 2012; 14(3): 380-382.
 66. Krzysztof Korzeniewski. Medycyna podróży - o czym każdy lekarz wiedzieć powinien. Family Med. Primary Care Rev. 2012; 14(3): 457-461.
 67. Krzysztof Korzeniewski, E. Prokop, A. Guzek, G. Goryszewska. Problemy dermatologiczne żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie. Family Med. Primary Care Rev. 2012; 14(2): 169-171.
 68. Krzysztof Korzeniewski. Wirusowe gorączki krwotoczne. Forum Med. Rodz. 2012; 6(5): 205-221.
 69. Krzysztof Korzeniewski. Prevalence of intestinal protozoan infections among European UN Peacekeepers in Chad, Central Africa. Int. Rev. Armed Forces Med. Serv. 2012; 85(2): 57-61.
 70. Krzysztof Korzeniewski, E. Prokop, D. Juszczak, K. Zieniuk, R. Gregulski. Comparative analysis of health problems among military personnel in a case study of the UN peacekeeping mission in Lebanon and the stabilization operation in Iraq. Lek. Wojsk. 2012; 90(4): 342-348.
 71. Krzysztof Korzeniewski, E. Prokop, D. Juszczak. Health problems in soldiers of the Polish Military Contingent serving in Iraq. Lek. Wojsk. 2012; 90(3): 217-222.
 72. Krzysztof Korzeniewski, E. Prokop, D. Juszczak, K. Zieniuk, R. Gregulski. Hospitalizations of U.S. military personnel deployed to Afghanistan for Operation Enduring Freedom. Lek. Wojsk. 2012; 90(4): 334-341.
 73. Krzysztof Korzeniewski, D. Juszczak, R. Gregulski. Medical support and health problems in soldiers of the PMC Afghanistan in a case study of Giro and Qarabagh military bases. Lek. Wojsk. 2012; 90(4): 349-353.
 74. Krzysztof Korzeniewski, E. Prokop. Profil zachorowań personelu żeńskiego pełniącego służbę w Tymczasowych Siłach Zbrojnych ONZ w Libanie. Lek. Wojsk. 2012; 90(2): 136-144.
 75. Krzysztof Korzeniewski, E. Prokop, D. Juszczak. Structure and intensity rate of illnesses in American females serving in the U.S. Forces in Afghanistan. Lek. Wojsk. 2012; 90(3): 227-233.
 76. Krzysztof Korzeniewski, D. Juszczak, R. Gregulski. Traumatic profile of Afghan citizens hospitalized in the Combat Support Hospital in Bagram Airfield (Afghanistan). Lek. Wojsk. 2012; 90(3): 234-237.
 77. Krzysztof Korzeniewski. False data regarding illnesses, injuries, and medical evacuations of Polish soldiers deployed to Afghanistan. Med. Sci. Monit. 2012; 18(12): LE11-12.
 78. Krzysztof Korzeniewski. The present-day epidemiological situation in the Horn of Africa on the example of Somalia. Przegl. Epidemiol., 2012; 66(3): 487-493.
 79. A. Guzek, Krzysztof Korzeniewski, A. Nitsch-Osuch, Z. Rybicki, E. Prokop. In vitro sensitivity of Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa to carbapenems among intensive care unit patients. Adv. Exp. Med. Biol. 2013; 788: 109-116.
 80. Krzysztof Korzeniewski, A. Nitsch-Osuch, M. Konarski, A. Guzek, E. Prokop, K. Zieniuk. Prevalence of acute respiratory tract diseases among soldiers deployed for military operations in Iraq and Afghanistan. Adv. Exp. Med. Biol. 2013; 788: 117-124.
 81. A. Guzek, Krzysztof Korzeniewski, A. Nitsch-Osuch, Z. Rybicki, E. Prokop. In vitro susceptibility of Staphylococci and Enterococci to vancomycin and teicoplanin. Adv. Exp. Med. Biol., 2013; 788: 125-132.
 82. Krzysztof Korzeniewski. Problemy zdrowotne long-term travelers na przykładzie żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych w aspekcie praktyki lekarza rodzinnego. Family Med. Primary Care Rev. 2013; 15(3): 466-469.
 83. Krzysztof Korzeniewski. Choroby skóry w gorącej strefie klimatycznej. Forum Med. Rodz. 2013; 7(4): 185-197.
 84. Krzysztof Korzeniewski. Epidemiology of illnesses and injuries in specific climatic and sanitary conditions on the example of troops deployed to military operations. (Part one). Int. Rev. Armed Forces Med. Serv. 2013; 86(1): 43-57.
 85. Krzysztof Korzeniewski. Epidemiology of illnesses and injuries in specific climatic and sanitary conditions on the example of troops deployed to military operations. (Part two). Int. Rev. Armed Forces Med. Serv. 2013; 86(2): 16-31.
 86. Krzysztof Korzeniewski. Aktualne problemy zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP. Lek. Wojsk. 2013; 91(3): 258-261.
 87. J. Milewska, J. Dereń, Krzysztof Korzeniewski. Biegunka podróżnych. Lek. Wojsk. 2013; 91(3): 337-343.
 88. Krzysztof Korzeniewski. Postępy w leczeniu i profilaktyce malarii. Lek. Wojsk. 2013; 91(3): 330-336.
 89. Krzysztof Korzeniewski. Sytuacja epidemiologiczna Afryki Zachodniej na przykładzie Mali. Lek. Wojsk. 2013; 91(3): 322-329.
 90. Krzysztof Korzeniewski, A. Nitsch-Osuch, A. Chciałowski, J. Korsak. Environmental factors, immune changes and respiratory diseases in troops during military activities. Resp. Physiol. Neurobiol. 2013; 187(1): 118-122.
 91. A. Olszewski, Krzysztof Korzeniewski, A. Lass. Selected epidemiological aspects of fresh whole blood application in the Polish Field Hospital in Afghanistan. Int. Marit. Health, 2014; 65(1): 23-27.
 92. Krzysztof Korzeniewski, A. Augustynowicz, A. Lass. Prevalence of intestinal parasites in Afghan community on the example of patients treated in Ghazni Provincial Hospital. Int. Marit. Health 2014; 65(2): 68-72.
 93. Krzysztof Korzeniewski, M. Konior, A. Lass, A. Guzek. Occurrence of Chlamydia trachomatis in military environment on the example of professional soldiers in the Polish Armed Forces. Int. Marit. Health 2014; 65(3): 137-141.
 94. Krzysztof Korzeniewski, R. Gregulski. Reasons of medical evacuations of soldiers serving in ISAF operation in Afghanistan. Int. Marit. Health 2014; 65(4): 210-215.
 95. Krzysztof Korzeniewski, A. Augustynowicz, A. Lass. Intestinal parasites in Polish community on the example of military environment. Int. Marit. Health 2014; 65(4): 216-222.
 96. R. Gregulski, Krzysztof Korzeniewski. Reasons for medical evacuation of Polish soldiers deployed to Balkans, Middle East, and Sub-Saharan Africa. Lek. Wojsk. 2014; 92(4): 387-391.
 97. Krzysztof Korzeniewski, A. Nitsch-Osuch, M. Konior, A. Lass. Respiratory tract infections in the military environment. Resp. Physiol. Neurobiol. 2015; 209: 76-80.
 98. Krzysztof Korzeniewski, A. Nitsch-Osuch, A. Guzek, D. Juszczak. High altitude pulmonary edema in mountain climbers. Resp. Physiol. Neurobiol. 2015; 209: 33-38.
 99. Krzysztof Korzeniewski, A. Nitsch-Osuch, A. Lass, A. Guzek. Respiratory infections in travelers returning from the tropics. Adv. Exp. Med. Biol. 2015; 849: 75-82. 
 100. Krzysztof Korzeniewski, A. Skoczyńska, A. Guzek, M. Konior, A. Chciałowski, I. Waśko, M. Markowska, E. Zwolińska. The Effectiveness of Immunoprophylaxis in Suppressing Carriage of Neisseria meningitidis in the Military Environment. Adv. Exp. Med. Biol. 2015; 836: 19-28.
 101. Krzysztof Korzeniewski, B. Gaweł, D. Krankowska, K. Wasilczuk. Fever of unknown origin in returning travellers.  Int. Marit. Health 2015; 66(2): 77–83.
 102. Krzysztof Korzeniewski. Sexually transmitted diseases in the military environment – Past and Present. Int. Rev. Armed Forces Med. Serv. 2015; 88(1): 43–53.
 103. Krzysztof Korzeniewski, S. Pieniuta R. Gregulski. Battle injuries in Polish soldiers deployed to ISAF operation in Afghanistan. Int. Rev. Armed Forces Med. Serv. 2015; 88(3): 5-12.
 104. Krzysztof Korzeniewski, D. Juszczak, J. Jerzemowski. Skin lesions in returning travellers. Int. Marit. Health 2015; 66(3): 173-180. 
 105. Krzysztof Korzeniewski. Program profilaktyki chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego. Lek. Wojsk. 2015; 93(4): 335-341. 
 106. Krzysztof Korzeniewski, A. Chciałowski. Bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS) – nowe zagrożenie na epidemiologicznej mapie świata. Lek. Wojsk. 2015; 93(4): 330-334. 
 107. Krzysztof Korzeniewski, A. Augustynowicz, A. Smoleń, A. Lass. Epidemiology of intestinal parasitic infections in school children in Ghazni Province, eastern Afghanistan. Pak. J. Med. Sci. 2015; 31(6): 1421-1425. 
 108. Krzysztof Korzeniewski, A. Augustynowicz, A. Lass. Deworming Campaign in Eastern Afghanistan – Prevalence of Intestinal Parasites and Adoption of Treatment Strategy. Trop. J. Pharm. Res. 2015; 14(12): 2299-2305. 
 109. Krzysztof Korzeniewski, D. Juszczak. Travel-related sexually transmitted infections. Int. Marit. Health 2015; 66(4): 238-246.
 110. Krzysztof Korzeniewski. Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego w Polsce. Forum Medycyny Rodzinnej 2016; 10(1): 423-431.
 111. Krzysztof Korzeniewski, D. Juszczak, E. Zwolińska. Zika – another threat on the epidemiological map of the world. Int. Marit. Health, 2016; 67(1): 31-37.
 112. Krzysztof Korzeniewski. Inwazje pasożytami jelitowymi w środowisku dziecięcym Warszawy. Fam. Med. Prim. Care Rev., 2016: 18(2): 132-137.
 113. Krzysztof Korzeniewski. Elimination of Intestinal Parasites among Polish Soldiers Deployed to Afghanistan, 2010-2014. Int. Rev. Armed Forces Med. Serv., 2016; 89(2): 42-50.
 114. Krzysztof Korzeniewski, A. Smoleń, A. Augustynowicz, A. Lass. Diagnostics of intestinal parasites in light microscopy among children’s population in eastern Afghanistan. Ann. Agric. Environ. Med. 2016; 23(4): 666-670. 
 115. Krzysztof Korzeniewski. Profile of medical information sought by Polish travelers. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2016: 18(3): 262-267.  
 116. Krzysztof Korzeniewski. Medycyna podróży w praktyce lekarza rodzinnego. Forum Medycyny Rodzinnej 2016; 10(6): 263-274.
 117. Krzysztof Korzeniewski, M. Konior, A. Augustynowicz, A. Lass, E. Kowalska. Detection of Giardia intestinalis in Polish soldiers deployed to Afghanistan. Int. Marit. Health 2016; 67(4): 243-247.
 118. Krzysztof Korzeniewski. Ryzyko podróżowania. Wywiad z prof. Krzysztofem Korzeniewskim, kierownikiem Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Gdyni. Gazeta Lekarska 2016;  6-7:  44-45.
 119. Krzysztof Korzeniewski, M. Konior, M. Kiedrowska, E. Wódka, E. Zwolińska, A. Skoczyńska. Prevalence of Neisseria meningitidis Carriage with Identification of Serogroups and Genogroups in Professional Soldiers. Adv. Exp. Med. Biol. 2017; 955: 29-37.
 120. Krzysztof Korzeniewski. Prevalence of intestinal parasitic infections in the population of Central Asia on the example of inhabitants of eastern Afghanistan. Przegl. Epidemiol. 2016; 70(4): 563-573.
 121. Krzysztof Korzeniewski, Alina Augustynowicz. Parasitological examination among local residents in Afghanistan, Central Africa Republic and Kosovo conducted by the Polish Military Health Service. International Review of the Armed Forces Medical Services 2017; 90(2): 60-68. 
 122. A. Lass, P. Karanis, Krzysztof Korzeniewski. First detection and genotyping of Giardia intestinalis in stool samples collected from children in Ghazni Province, eastern Afghanistan and evaluation of the PCR assay in formalin-fixed specimens. Parasitology Research 2017; 116(8,): 2255-2264.
 123. Krzysztof Korzeniewski, W. Ch. Chung, Alina Augustynowicz, A. Lass, K. J. Ik. Current status of intestinal parasitic infections among inhabitants of the Ghazni and Parwan provinces, Afghanistan. Family Medicine & Primary Care Review 2017; 19(1): 23-28.
 124. Krzysztof Korzeniewski. Travel medicine in primary health care. Family Medicine & Primary Care Review 2017; 19(3): 303-308.
 125. Krzysztof Korzeniewski. Choroby skóry występujące u podróżnych powracających z krajów tropikalnych. Dermatologia po Dyplomie  2017:  8( 5): 32-42. 
 126. Krzysztof Korzeniewski. Nadzór epidemiologiczny Wojskowego Instytutu Medycznego nad występowaniem zarażeń pasożytami jelitowymi oraz ich zawlekaniem do kraju przez żołnierzy PKW. Lekarz Wojskowy 2017; 95(3): 302-305.
 127. Krzysztof Korzeniewski, J. Krzyżak. Travel medicine for divers. International Maritime Health 2017; 68(4): 215-228.
 128. K. Wasilczuk, Krzysztof Korzeniewski. Immunocompromised travellers. International Maritime Health 2017; 68(4): 229-237.
 129. Krzysztof Korzeniewski. Travel health prevention. International Maritime Health 2017; 68(4): 238-244.
 130. Krzysztof Korzeniewski. Sytuacja epidemiologiczna w Azji. W: Projekt Azja. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Medyczne alfa-medica press, 2017, s. 16-37, mapy, tab. ISBN: 978-83-7522-151-0.
 131. Krzysztof Korzeniewski. The pregnant traveller. International Maritime Health 2018; 69(1): 63-69.
 132. Krzysztof Korzeniewski. The pediatric traveller. International Maritime Health 2018; 69(1): 70-74.
 133. Krzysztof Korzeniewski, J. Osińska, J. Korsak, M. Konior. Hepatitis E virus seroprevalence in Polish soldiers serving in harsh environmental conditions. International Maritime Health 2018; 69(2): 137-141.
 134. Krzysztof Korzeniewski. Urogenital Chlamydia trachomatis in the environment of soldiers from the Polish Special Forces. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2018. doi: 10.26444/aaem/85591.