logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Medycyna podróży. Kompendium

Autorem książki jest Krzysztof Korzeniewski, specjalista  medycyny tropikalnej, epidemiologii, dermatologii i wenerologii, profesor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej w Gdyni, globtroter, wykładowca, naukowiec i lekarz-praktyk.

Książka przedstawia aktualną wiedzę na temat zagrożeń zdrowotnych w podróży, chorób tropikalnych, farmakologii, szczepień ochronnych, kobiety ciężarnej i dziecka w podróży.
Prezentuje 200 kolorowych map i ilustracji patogenów oraz obrazów klinicznych chorób. 
Odbiorcami są lekarze,  osoby zajmujące się diagnostyką laboratoryjną, podróżnicy, osoby podróżujące zawodowo, turyści.
O wysoki standard edytorski, opracowanie redakcyjne i językowe zadbało Wydawnictwo Lekarskie PZWL.