logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Health problems in participants of military operations and preventive medicine activities in the contemporary battlefield

Nakładem Wojskowego Instytutu Medycznego ukazała się książka Krzysztofa Korzeniewskiego, wielokrotnego uczestnika operacji wojskowych na Bliskim Wschodzie, w Azji Centralnej i Afryce Subsaharyjskiej, który przedstawił wyniki swoich badań, dotyczących zachorowalności żołnierzy stacjonujących w ciężkich warunkach środowiskowych, w tym w strefie działań wojennych, skonfrontował je z problemami zdrowotnymi żołnierzy innych narodowości biorących udział we współczesnych operacjach stabilizacyjnych oraz omówił sytuację epidemiologiczną, zagrożenia zdrowotne, działania profilaktyczne, jak również zabezpieczenie medyczne wojsk, ze szczególnym uwzględnieniem operacji International Security Assistance Force i Enduring Freedom w Afganistanie. Książka jest napisana w języku angielskim, co ma zwrócić uwagę decydentów wojskowej służby zdrowia na duży potencjał Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej na polu medycyny wojskowej nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej.