logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Medycyna podróży

Medycyna podróży jest jedną z najmłodszych dyscyplin medycznych. Jej głównym celem jest wprowadzenie takich działań profilaktyczno-leczniczych, które zapobiegną zachorowaniom lub dalszemu rozwojowi chorób oraz schorzeniom powstałym podczas wyjazdów do różnych zakątków świata, jak też umożliwią skuteczne leczenie występujących już chorób. Książka Krzysztofa Korzeniewskiego, kierownika Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego, stanowi obszerne kompendium wiedzy niezbędnej każdemu lekarzowi, do którego zgłaszają się pacjenci planujący podróż w dalekie destynacje lub zgłaszający się z objawami chorobowymi po powrocie do kraju. Pozycja zawierająca mapy endemicznego występowania chorób w poszczególnych krajach świata jest też bogato ilustrowana zdjęciami zmian chorobowych i mikroskopowych obrazów patogenów. Materiał ten jest niezwykle pomocny tak dla lekarzy zajmujących się diagnostyką pacjentów, jak i dla personelu laboratoriów prowadzących medyczną diagnostykę laboratoryjną. W dobie coraz częstszych podróży zagranicznych, kiedy wyjazdy w odległe rejony świata stają się częścią naszej codzienności, książka Krzysztofa Korzeniewskiego jest pozycją, z którą powinni zapoznać się pracownicy służby zdrowia, jak również globtroterzy oraz przedstawiciele branży turystycznej.