logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Góry

Kilimanjaro 09 Feb 2006
Elbrus 15 Aug 2006
Aconcagua 11 Feb 2007
BC Mount Everest Apr 2011
Mt Fuji July 2011