logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Problemy zdrowotne w podróży

1. Choroby transmisyjne

Chikungunya
Denga
Dur epidemiczny
Dżuma
Filariozy
Gorączka doliny Riftu
Gorączki krwotoczne Nowego Świata
Gorączka krwotoczna Lassa
Gorączka krwotoczna Ebola
Gorączka krwotoczna Marburg
Gorączka muchy piaskowej
Gorączka Q
Gorączka Zachodniego Nilu
Japońskie zapalenie mózgu
Kleszczowe zapalenie mózgu
Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna
Leiszmaniozy
Malaria
Trypanosomoza afrykańska
Trypanosomoza amerykańska (choroba Chagasa)
Wirusowe gorączki krwotoczne
Zika
Żółta gorączka

2. Choroby przenoszone drogą pokarmową

Ameboza (pełzakowica)
Biegunka podróżnych
Cholera
Dur brzuszny
Fascjoloza
Giardioza
Glistnica (askarioza)
Kryptosporydioza
Poliomyelitis
Salmonelozy
Szigeloza
Tasiemczyce
Węgorczyca (strongyloidoza)
Wirusowe zapalenie wątroby typu A
Wirusowe zapalenie wątroby typu E
Włosogłówczyca (trichurioza)

3. Choroby przenoszone drogą oddechową

Bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS)
Błonica
Choroba meningokokowa
Gruźlica
Krztusiec
Wirusowe gorączki krwotoczne
Zakażenia hantawirusowe

4. Choroby przenoszone drogą płciową / drogą kontaktu z zakażoną krwią

Wirusowe zapalenie wątroby typu B
Wirusowe zapalenie wątroby typu C
Wrzód miękki
Zakażenie HIV i zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
Ziarnica weneryczna pachwin
Ziarniniak pachwinowy

5. Choroby odzwierzęce

Bąblowica (echinokokoza)
Bruceloza
Gorączka Q
Wąglik
Wścieklizna

6. Choroby przenoszone drogą kontaktu z zanieczyszczoną wodą lub ziemią

Leptospiroza
Schistosomatoza
Tężec

7. Choroby skóry

Drakunkuloza
Filariozy
Leiszmaniozy
Muszyce
Mycetoma
Noma
Schistosomatoza
Skórna larwa wędrująca
Trąd

8. Inne

Choroby skóry u powracających z podróży
Choroby przenoszone drogą płciową u powracających z podróży
Gorączki niewiadomego pochodzenia u powracających z podróży
Infekcje dróg oddechowych u powracających z podróży
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe u powracających z podróży
Choroba lokomocyjna
Działanie niskiej temperatury
Działanie wysokiej temperatury
Dziecko w podróży
Kobieta ciężarna w podróży
Napady i rozboje
Niebezpieczna fauna lądowa
Niebezpieczna fauna morska
Problemy zdrowotne w warunkach wysokogórskich
Problemy zdrowotne związane z nurkowaniem
Urazy cieplne
Wypadki komunikacyjne
Zespół klasy ekonomicznej
Zespół nagłej zmiany strefy czasowej (Jet lag)