logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Noma

Noma jest to zapalenie dziąseł (gingivostomatitis), prawdopodobnie pochodzenia bakteryjnego, o szybkim przebiegu i dużej destrukcji tkanek. Dotyczy głównie dzieci w wieku 1-7 lat. Do czynników sprzyjających wystąpieniu choroby należą niedożywienie oraz choroby zakaźne i pasożytnicze obniżające odporność (odra, malaria).

Obecnie występowanie noma ograniczone jest do krajów rozwijających się w Afryce, Azji i Ameryce Południowej.

Obraz kliniczny:

chorobę poprzedza zwykle ostre wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. Na wewnętrznej powierzchni policzka pojawia się ognisko martwicze, które szybko rozprzestrzenia się na otaczające tkanki miękkie, powodując demarkacyjną martwicę skóry. Zgorzelinowa tkanka oddziela się, odsłaniając martwiczo zmienioną tkankę kostną. Następstwem zmian martwiczych kości jest ich sekwestracja.

Rozpoznanie:

na podstawie charakterystycznego obrazu klinicznego.

Leczenie:

antybiotyki z grupy penicylin w dużych dawkach, dieta bogata w białko i witaminy, miejscowo środki odkażające; zabieg chirurgii plastycznej.