logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Muszyce

Muszyce to grupa chorób wywoływanych przez muchówki żywiące się krwią, składające larwy, które wnikają przez nieuszkodzoną skórę i rozwijają się w tkance podskórnej człowieka. Przypadki zachorowań u ludzi notuje się najczęściej w strefie klimatu gorącego Afryki, Azji, Ameryki Środkowej i Południowej.

Obraz kliniczny:

można wyróżnić muszyce wywołujące zmiany przypominające czyrak (Cordylobia anthropophaga, Dermatobia hominis); zmiany podobne do skórnej larwy wędrującej (Gastrophilus sp. – giez koński); zmiany pod postacią odczynów zapalnych w miejscach przebijania skóry przez muchówki żywiące się krwią (Aucheromyia sp.); zmiany destrukcyjne tkanek pod postacią owrzodzeń, ran, w których mnożą się muchówki.

Rozpoznanie:

na podstawie obrazu klinicznego i znalezienia larw.

Leczenie:

mechaniczne usuwanie larw.