logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Wrzód Buruli

Choroba zakaźna wywoływana przez prątki Mycobacterium ulcerans, występująca endemicznie w Australii, Afryce, Azji i Ameryce Południowej. W Australii choroba występuje w stanie Wiktoria i mieście Point Lonsdale. W obrazie klinicznym początkowo pojawia się niebolesny guzek, który z czasem rozwija się w ognisko martwicy skóry i tkanki podskórnej, drążące do głębszych tkanek. Choroba postępuje bez bólu i gorączki, doprowadzając do drążącego owrzodzenia o charakterystycznie uniesionych brzegach. Gojenie się owrzodzeń trwa miesiące i może prowadzić do przykurczy stawowych i powstawania bliznowców. Po gruźlicy i trądzie, jest trzecią najczęstszą chorobą wywoływaną przez mykobakterie. Czynnikiem ryzyka jest praca w pobliżu zbiorników wodnych na terenach endemicznego występowania choroby. Przypuszcza się, że do zakażenia dochodzi wskutek nadkażenia ran skóry. Rozpoznanie stawiane jest zazwyczaj na podstawie obrazu klinicznego. Z metod laboratoryjnych największą czułość mają metody biologii molekularnej oparte na PCR. Leczenie: WHO rekomenduje ośmiotygodniowe leczenie skojarzone rifampycyną i streptomycyną przed ewentualną interwencją chirurgiczną.