logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Krztusiec

Krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną przez gram-ujemną pałeczkę Bordetella pertussis. Szerzy się drogą kropelkową lub przez kontakt bezpośredni z chorym lub nosicielem.

Występowanie:

choroba występuje na całym świecie, zwłaszcza wśród niemowląt w krajach Trzeciego Świata, gdzie obserwuje się niski poziom wyszczepienia.

Ryzyko dla podróżujących: największym zagrożeniem jest kontakt z osobami zakażonymi. Podatne na zakażenie są przede wszystkim nieuodpornione niemowlęta.

Profilaktyka:

w Polsce dzieci i młodzież do 19 r.ż. poddawane są obowiązkowo profilaktycznym szczepieniom ochronnym przeciw krztuścowi w ramach cyklu szczepień podstawowych. Osobom dorosłym powyżej 19 r.ż. szczepionym w przeszłości zaleca się pojedyncze dawki przypominające co 10 lat, a nieszczepionym – szczepienie podstawowe. Na rynku dostępna jest szczepionka, która jednocześnie zapewnia ochronę przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis. Schemat szczepienia obejmuje podanie jednej dawki przypominającej co 10 lat u osób zaszczepionych w przeszłości przeciw ww. chorobom zakaźnym.