logo medycyna tropikalna

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej

Medycyna podróży

X

Strona internetowa Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego (ZEiMT WIM) z siedzibą w Gdyni.

Głównym kierunkiem działalności ZEiMT WIM jest analiza zagrożeń środowiskowych, problemów zdrowotnych oraz działań profilaktycznych w odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych, ze szczególnym uwzględnieniem strefy tropikalnej i subtropikalnej, w związku z coraz dynamiczniej rozwijającym się ruchem globtroterskim w naszym kraju.

Zarówno long-term travelers, jak i krótkoterminowi podróżni, wszyscy potrzebują wiedzy na temat występujących zagrożeń zdrowotnych i właściwych działań profilaktycznych przed wyjazdem oraz w trakcie pobytu w każdym zakątku świata.

Strona internetowa będzie systematycznie rozbudowywana, stanowiąc źródło informacji dla tych, którzy planują wędrówki po świecie, jak również dla tych, którzy interesują się szeroko pojętą medycyną podróży.

korzeniewski
Krzysztof Korzeniewski
kierownik ZEiMT WIM